บริการเสริม


คนไข้ติดเตียง (Bed ridden)
ให้อาหารทางสายยาง(จมูก)
ราคา 2,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าอุปกรณ์
สวนปัสสาวะ (Foley's)
ราคา 2,000 บาท/เดือน
ไม่รวมค่าอุปกรณ์
เจาะคอ
ราคา 4,000 บาท/เดือน
ไม่รวมค่าอุปกรณ์

คนไข้ต้องการกายภาพบำบัด
ครั้งละ 1,000 บาท
มีบริการนักกายภาพ 1 ครั้ง/อาทิตย์

Powered by MakeWebEasy.com