ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
Happiness Nursing Home

อิชยา เอียดสุวรรณ

ประวัติศึกษา
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
โรงเรียนบำรุงรักพัทลุง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 

แผนก แม่หลังคลอด - ผู้สูงอายุ

  • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

แผนก ฉุกเฉิน - อุบัติเหตุ

  • ครูสอน โรงเรียนยันฮีบริบาล

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ - การดูแลเด็กเล็ก

  • ศูนย์ซีเนียร์แคร์เนอร์ซิ่งโฮม 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Powered by MakeWebEasy.com